Soal Latihan Kesatu UASDA Bahasa Using

Soal Latihan Kesatu

UASDA ( Ujian Akhir Sekolah Daerah )

Mata Pelajaran : BAHASA USING

KELAS VI ( ENAM )

Uwenaha tandha ping (x) nong jawaban a, b, c utawa d kang paling tepak !

Wacanen

………………………………………………………………..

Nalikane Bathara Nara nggelinting ring emperan umah, rungu suarane lare wadon melung-melung teko kadohan katon lare wadon mlayu-mlayu, saya suwi saya parek lare wadon iku. Bathara Narada kaget, nyatane lare wadon iku sing liyo maning anake dewek kang aran Dewi Sri.

“Tulung-tulung ………………, tulungen kulo ………… ! Ambi kongos-kongos Dewi Sri berak-berak njaluk tulung kepingin madep nyang Bathara Guru. “Kang tenang sulung beng !” jare Bathara Narada  “mari ana kedadean paran seh sira sampik mlayu-mlayu kaya wong keweden ?”

“Kakang Kala Gumarang …….,” jare Dewi Sri ambil tolah toleh memburi!” kakang nguber-kuber kula terus!” Nong Ring ngarepe Bathara Guru Dewi Sri terus nyeritakaken kang sakbenere. Dewi Sri ngomong kadung Kala Gumarang iku kepingin ndadekaken Dewi Sri dadi rabine, padahal Kala Gumarang iku kakange dewek. “Kula mboten purun kadung kula ajeng dipendet rabi kalih kakang kulo kiyambak,” jare Dewi Sri ambi messesegan nong ngarepe Bathara Guru.

Bathara Guru cengeng sedhela. O …… Nyata iki kedadean kang ndadekaken Kahyangan Junggring Saloka peteng ndhedhet, sampik Kawah Candradimuka gemulak wulak-walikan” Kurang ajar sira Kala Gumarang!” Kelawan tenang Bathara Guru ngucap nong ngarepe Kala Gumarang” Nyatane jiwanira iku kaya kewan kang sing ana gunene!” Aneh temenan, saknalika amake Kala Gumarang mara-mara wujud dadi Walang Sangit, yaikut salah sijine kewan kang dadi penyakite pari.

Weruh kedadean iku Dewi Sri ngucap nong ngarepe Bathara Guru njaluk awake disabda pisa kaya kakange Kala Gumarang. Panjaluke dituruti, Dewi Sri kon mudhun nyang bumi, sing antarane suwi gadung ring bumi saknalika awake Dewi Sri wujud dadi wit pari, yaiku tanduran kang akeh manfaate kanggo manungso.

 1. Judul kang pas cerita duwur yaiku ?
  1. Bathara Guru ngamuk
  2. Banthara Nara Nggelinting
  3. Dewi Sri Mlayu-mlayu
  4. Asale Wit Pari
 2. Apuo Dewi Sri sampik kongos-kongos ?
  1. Kerana weruh Bathara Narada nggelinding ring emperan umah
  2. Kepingin dirabi kakange dewek
  3. Diuber-uber kakange
  4. Kepinging nggelinting pisan kaya Bathara Nara
 3. Sapa kang nguber-uber Dewi Sri ?
  1. Kala Gumarang
  2. Bathara Guru
  3. Banthara Narada
  4. Kawah Candradimuka
 4. Teko cerita dhuwur, nong endi panggonan kedadian ikut ?
  1. Kawah Candradimuka
  2. Kayangan Junggring Saloka
  3. Kawah Ijen
  4. Emperan umah
 5. Kelendi abete Bathara Guru serta rungu crita kang sakbenere ?
  1. Ngakak
  2. Cengeng sedela
  3. Manthuk-manthuk
  4. Ngantuk
 6. Nalikane Bathara Nara nggelinting ring emperan umah, rungu suarane lare wadon melung-melung. Ucap kang dicithak mring ring kalimah dhuwur iku pada ambi …

a. madang

b. turu

c. ngombe

d. tangi

 1. Ambi kongos-kongos Dewi Sri berak-berak njaluk tulung.

Ucap kang dicithak miring ring kalimah dhuwur iku                  kosokbaline …

a. melung

b. ngocos

c. meneng

d. ngobos

 1. Kanggo ngadepi Pemilihan Umum penduduk kampung Sukarjo dikumpulaken ring Balai Dusun. Ring njeroni kumpulan iku, Kamituwa Sanawi pidato nong masyarakate ngajak kang supaya masyarakate ojo sampik dadi golongan putih utawa golput.
  1. “Dulur-dulur kabeh, pemilihan umum kang arep teka ini kanggo milih wakil-wakil rika kang lungguh nong gedung DPRD Kabupaten Banyuwangi mula saka iku rika ojo sampik golput …
  2. “Sakdurunge ayo kita kabeh bareng-bareng ngucap syukur nong Gusti Kang Maha Kuasa, kerana bengi inikita bisa kumpul bareng kelawan kahanan sehat walafiat ….
  3. “Mula kerana iku sunjaluk rika kabeh ojo sampik tanggal 9 April 2009 ayo bareng-bareng nekani Tempat Pemungutan Suara …
  4. “Kadung rika sampik dadi golongan putih, iku padha ambi ngrugekaken awak rika dewek, paham ?  …
  5. Asslamualaikum Wr.Wbr.

Ibu-ibu kang kula hormati, mangga kita sareng-sareng ngucapaken puji syukur teng Gusti Kang Maha Kuwaos, keranten ngantos dinten niki kita saged kempal teng bale desa niki keranten kahanan sehat walafiat.

Ibu-ibu peserta KB kang kula hormati, pemerintah sampun nyukani keterangan teng pundi-pundi kajenge sampeyan sedaya niki kedah tumut nyeksesaken Program Keluarga Berencana. Mila programe pemerintah niku mangga dilampahi kersane gesang ayem tentrem.

Paran karepe pidato ndhuwur iku ?

a. ngajak ibu-ibu syukur nong Gusti Allah

b. ngajak ibu-ibu nyuksesaken Program Keluarga Berencana

c. ngajak ibu-ibu7 tuku pil KB

d. ngajak ibu-ibu nong bale desa

 1. Nabi Ibrahim Alaihisalam.

Kawitan nampa perintah sunatan

Nalika wis umur 80 tahunan

Sampik saiki dadi jalaran

Kocap lahir kudu ngelakoni kethokan

Kulit coplok getih tetesan

Sing mung kanggo tenger serawungan

Taping tengere agama dan keselamatan

Uga nuntun menusa makene gelem korban

Paran amanate Guritan dhuwur iku ?

a. kadung wis umur 80 taun kudut sunat

b. kanggo tenger serawungan

c. perintah sunatan

d. getih tetesan

Lebih lengkapnya soal di atas dapat doawnload di bawah ini !

Soal Latihan Kesatu UASDA ( Ujian Akhir Sekolah Daerah) Mata Pelajaran : BAHASA USING


Iklan

Tentang Bamboseducation

Blog Pendidikan, Pelatihan, dan Bimbingan Belajar
Pos ini dipublikasikan di BANK SOAL, BERANDA, DOWNLOAD, SOAL BASA USING, SOAL KELAS ENAM, UASDA. Tandai permalink.

3 Balasan ke Soal Latihan Kesatu UASDA Bahasa Using

 1. M. Wijianto berkata:

  terima kasih latihan uasda bahasa using dah saya unduh. tapi tolong pak, kuncinya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s