Soal Latihan Kedua UASDA Bahasa Using

Soal Latihan Kesatu

UASDA ( Ujian Akhir Sekolah Daerah )

Mata Pelajaran : BAHASA USING

KELAS VI ( ENAM )

Uwenaha tandha ping (x) nong jawaban a, b, c utawa d kang paling tepak !

Wacanen

………………………………………………………………..

Ring salah sijine dina Raja Hadikrama ngongkon Patih Sidopeksa nyang kayangan. Iyane dikongkok njuwut gulungan kumbala dan pelengkung emas akehe telu. Raja Hadikrama uga titip surat kang isine mitnah Sidapeksa. Surat iku sing ulih dibukak sak liyane Hyang Indra.

Gadug kayangan surat iku diwaca Hyang Indra, isine Sidapeksa areng ngerusak kayangan lan mboyong widadari. Hyang Indra muring-muring, Sidapkesa dipanah. Serta ngerti Sidapeksa putune Hyang Indra dewek ditulung, sakteruse paran panjaluke dituruti.

Sakmarine teka kayangan, Sidapeksa terus mgnadep nang Raja Hadikrama. Ring kono Sidapeksa dipitnah maning. Raja hadikrama ngomong sak lawase Sidapeksa menyang nang kayangan, Sritanjung kepilu nang wong liya. Sidapeksa muring-muring terus mulih.

Gadug umah Sidapeksa nguwel lan ngamuk, neges, ngurus lan tokon sapa wong lanang kang wani mlebu nong Kepatihan nalikane ditinggal menyang, Sritanjung kaget ana Sidapeksa ngamuk, padahal buru baik teko ngembani kuwajibane negara. Kerana Sidapeksa terus neges Sritanjung ahire cerita kadhung wong lanang kang wani melebu Kepatiahn iku mau sing liya maning mung Raja Hadikrama. Sidapeksa tetap sing nggugu kadung Raja Hadikrama kang nggeredho rabine.

Sritanjung dijak nyang tengah alas arep dipateni. Sak durunge dipateni Sritanjung ngomong “Kadhung ambune getihisun wangi, ikun pertandha isun temen-temen sing duwe salah. Kala Sritanjung ngumbah keris iyane mambu sumber iku wangi. Sidapeksa enget nyang omonge Sritanjung, iyane getun lan mlayu-mlayu kaya wong edan nggoleti Sritanjung.

Mula dina .iku, telatah kang dienggoni Sidapeksa iku diarani telatah Banyuwangi. Asale teko ucap banyu kang wangi.

 

 1. Judul kang pas cerita ndhuwur yaiku ?

a. Sidapeksa ngamuk

b. Sidapeksa dipitnah rajane

c. Asale Banyuwangi

d. Asale Sritanjung

 1. Apuo Sidapeksa dipanah Hyang Indra ?

a. kerana weruh dipitnah

b. dipitnah arepe ngerusak kayangan lan mboyong widadari

c. diuber-uber Raja Hadikrama

d. kerana Sidapeksa muring-muring

 1. Sapa kang nggeredho Sritanjung ?

a. Hyang Indra

b. Raja Hadikrama

c. Sidapeksa

d. Widadari kayangan

 1. Teko cerita ndhuwur, nong endi panggonan Sidapeksa mateni Sritanjung ?

a. keraton

b. kayangan

c. pnggir sumber

d. tengah alas

 1. Kelendi abete Sidapeksa serta mari dipitnah Raja Hadikrama ?

a. mencap-mencep

b. lesuh

c. nguwel lan ngamuk

d. ngantuk

 1. Raja Hadikrama ngomong sak lawase menyang nang kayangan, Sritanjung kepilu wong lanang wong liya. Ucap kang dicithak miring ring kalimah dhuwur iku pada ambi …

a. katon

b. katut

c. lali

d. janji

 1. Sakmarine teka kayangan, Sidapeksa terus ngadhep nang Raja Hadikrama. Ucap kang dicithak kandel ring kalimah ndhuwur iku kosokbaline …

a. sakteruse

b. saklawase

c. sakdurunge

d. sakkober

 1. Kanggo ngadhepi Ulangan Umum Kapala Sekolah Dasar 2 Lemahbang pidato nong ngarepe muride ngajak kang supaya muride patheng sinau ojo sampik dadi lare kang sungkan sinau. Kalimah kang dadi pembuka pidato yaiku …
  1. “Anak-anak siun kabeh, Ulangan Umum wis meh parek, mula saka iku sunjaluk siro kabeh aja sungkan sinau …
  2. “Sakdurunge ayo kita kabeh bareng-bareng ngucap syukur nong Gusti Kang Maha kuasa, kerana dina iki kita bisa kumpul bareng kelawan kahanan sehat walafiat …
  3. “Mula kerana iku sunjaluk siro kabeh ojo sampik lali tangga 11 Mei 2009 arep dianakaken Ulangan Umum Tingkat Nasional …
  4. “Kadung siro sampik sungkan sinau, mangka siro mau kalebu dadi golonane wong kang bodhoh, paham ? …
 2. Asslamualaiku Wr.Wbr.

Bapak-bapak kang kula horamti, mangga kita sareng-sareng        ngucapaken puji syukur teng Gusti Kang Maha Kuwaos,             keranten ngantos dinten niki kita saget kempal teng bale desa    niki        keranten kahan sehat walafiat.

Bapak-bapak kang kula hormati, kula niki mong ajeng        nyampekaken amanate pemerintah kajenge sampeyan sedaya niki kedah tumut nyuksesaken Pemilihan Umum kang ajeng dugi. Mila programe pemerintah niku mangga dilampahi kersane kula lan sampeyan sedaya saged ngginakaen hak kanti sae.

Paran karepe pidato dhuwur iku ?

a. ngajak bapak-bapak syukur nong Gusti Allhah

b. ngajak bapak-bapak nyuksesaken Pemilihan Umum

c. ngajak bapak-bapak dadi anggota Caleg

d. ngajak bapak-bapak nong bale desa

 1. Sangan Ulan

Dhekem ring bobotan

Rika kang sayah ngabeti tingkah

Mengkah-mengkah nata ambekan

Aju njebul

Nong alam padhang

Amit,

Emak kula njaluk sepura …

Paran amanate Guritan dhuwur iku ?

a. emak kang ngelon

b. emak kang meteng lan ngelairaken

c. emak kang ngulan marai

d. emak kang ngiyong-ngiyong

Lebih lengkapnya soal di atas dapat doawnload di bawah ini !

Soal Latihan Kedua UASDA ( Ujian Akhir Sekolah Daerah) Mata Pelajaran : BAHASA USING

Iklan

Tentang Bamboseducation

Blog Pendidikan, Pelatihan, dan Bimbingan Belajar
Pos ini dipublikasikan di BANK SOAL, BERANDA, DOWNLOAD, SOAL BASA USING, SOAL KELAS ENAM, UASDA. Tandai permalink.

Satu Balasan ke Soal Latihan Kedua UASDA Bahasa Using

 1. M. Wijianto berkata:

  terima kasih latihan uasda bahasa using. saya tunggu soal yang lain terutama yang sesuai dengan kisi-kisi bahasa using sd 2012.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s